Loading...

Нашата Биричка

Shop Banner

Как произвеждаме нашите бири?
Съхраняваме технология, завещана преди 125 години от основателите на пивоварната.
Мисията е да се осъвремени и съхрани процеса за производство по класическа технология, за да се гарантира чистота на бирата.
1. Избор, доставка и съхранение на малцa
Осигуряване на качествена суровина. Окачествяване чрез надежден лабораторен анализ. Пречистване на малца непосредствено преди преработката му от прах и частици. Дозиране на необходимото количество, посредством автоматични порционни везни.
2. Смилане на малца
Смилането на малца е една от най-важните операции в началния етап на производството на пиво, като посредством това малките частици малц много по лесно се разграждат до захари, аминокиселини и други вещества.
3. Смесване на малца с вода
Смесването на малца с вода, води до формирането на т. нар. малцова каша. Водата осигурява възможност за действие на ензимите, тъй като малца е със собствена ензимна активност, както и условия на някой вещества да преминат в разтворима форма.
4. Майшуване
Един от най-важните, но и един от най сложните процеси при производството на пиво.Процесът представлява поддържането на определени температури на малцовата каша за определено време, това са т. нар. температурни паузи. Разградените вещества преминават в разтворима форма и формират екстракта на пивната мъст. Този важен технологичен процес се провежда в смесително-озахарителни апарати, даващи възможност за загряване и непрекъснато разбъркване на малцовата каша.
5. Филтрация на малцовата каша
Целта на този етап е да се отдели течността от малцовите трици. Течността представлява комбинация от вода и екстрактни вещества получени при майшуването и се нарича пивна мъст. Процесът се извършва във филтрационни апарати, които използват естествено образувалия се слой от малцови трици.
6. Варене на пивната мъст с хмел
Пивната мъст се характеризира с определено екстрактно съдържание, което е по ниско от желаното, характерно за даденото пиво. Ето защо е необходимо то да бъде повишено до желания процент, а начинът по който може да се осъществи е чрез варене на пивната мъст. Освен концентриране, при варенето се извършва и влагането на хмел. Той придава специфичната горчивина и аромат на пивото. Процесът се осъществява в съответните варилни апарати. Като цяло варилният апарат е основния символ на пивоварството.
7. Отделяне на горещи утайки, охлаждане и аериране на пивната мъст
В процеса на варене се формират различни по състав неразтворими частици.Те са нежелани, тъй като могат да попречат на правилното протичане на ферментационния процес. Отстраняването на горещите утайки се извършва непосредствено след варенето на пивната мъст в апарат Вирпол.
Охлаждането на пивната мъст има две основни цели: благоприятни условия за формиране на студени утайки и друга много важна цел, свързана с последващото заквасване на пивната мъст с чиста култура пивни дрожди.
Ако не се осъществи това охлаждане, високата температура неминуемо би унищожила пивните дрожди.Във връзка с тях се провежда и аериране на пивната мъст. Доставянето на кислород спомага за интензивното размножаване на дрождите и правилното протичане на ферментацията.
8. Ферментация в открити апарати
Едни от най-важните вещества са захарите, получени от майшуването. Входа на ферментацията те се превръщат основно в алкохол и въглероден диоксид. Благодарение на това, пивото е напитка с едно напълно естествено алкохолно съдържание и газировка. Разбира се, при самата ферментация се формират и множество други продукт, които заедно в комбинация придават специфичните ароматично-вкусови качества на пивото.
9. Доферментиране и съзряване на пивото
Това са взаимно свързани процеса, които съвсем естествено следват главната алкохолна ферментация. Създават се условия за доферментиране на част от екстракта. Допълнително образуване на алкохол и насищане на пивото с въглероден диоксид. Дрождите се утаяват на дъното на апаратите и увличат със себе си фини частици. По този начин се извършва частично избистряне на пивото.
10. Филтрирне на пивото
След приключване на ферментационния процес, пивото все още не е напълно завършена напитка. Това се дължи на факта, че в него се съдържат множество миниатюрни частици, които нарушават неговата кристална бистрота. Обикновено те са напълно естествени. Все пак трябва да се спомене, че нефилтрираното пиво е най-приятно и пълноценно. За да бъдат отстранени тези частици, пивото подлежи на една окончателна филтрация. По този начин освен високата степен на бистрота се постига и известно стабилизирине на пивото.
11. Успокояване на пивото
Успокояването на пивото е една задължителна операция протичаща непосредствено след неговата филтрация. Тъй като пивото е естествено газирана алкохолна напитка, то въглеродния диоксид в него се намира основно в две форми- свързан и свободен. Между тези две форми се установява равновесие, а когато пивото бъде подложено на различни външни въздействия, това равновесие се нарушава. Ето защо непосредствено след филтрация пивото се подава за успокояване в апарати подобни на ферментационните. Там то прекарва време на покой от около 20-24 часа, при което време въпросното равновесие се възстановява. Едва след това се подава за бутилиране.
12. Бутилиране
Бутилиране в стъклени бутилки за еднократна и многократна употреба, PET бутилки и КЕГ-ове.

Показване на 1–12 от 15 резултата

Избор на език